Email - Giao dịch hiệu quả

Thực hiện công việc tốt nhất tất cả có trong một bộ ứng dựng MailViet

Tạo và gửi Email

 • Soạn thảo email mới

 • Trả lời Email

 • Chuyển tiếp Email
 • Chuyển tiếp email tự dộng

Thiết lập bộ lọc email

 • Tạo bộ lọc email

 • Hiệu chỉnh bộ lọc

Quản lý email

 • Sắp xếp email

 • Tạo thư mục chứa email

 • Quản lý email theo chủ đề

 • Quản lý email đã gửi

 • Quản lý email đã xóa

 • Tìm kiếm email

 • Tạo chữ ký cho email

Cá nhân hóa công việc và bảo mật

Trương trình cho phép lưu trữ thông tin đa dạng trên mỗi đối tượng, lên lịch công tác cho kế hoạch, Quản lý cặp tài liệu, Loại bỏ spam…

Quản lý cặp tài liệu (Briefcase)

 • Tạo và quản lý cặp tài liệu mới

 • Upload tệp tin lên cặp tài liệu

 • Chia sẻ cặp tài liệu

Kết nối

 • Kết nối giao thức POP và IMAP

Tương thích thiết bị di động

 • Ứng dụng web di động

 • Email POP & IMAP dành cho điện thoại di động

 • Danh bạ CardDAV và Lịch CalDAV

Quản lý danh bạ

 • Danh sách phân phối địa chỉ lưu

 • Danh sách địa chỉ chung (GAL)

Quản lý lịch công tác

 • Tạo lịch công tác

 • Chia sẻ lịch công tác

 • Lên kế hoạch lịch làm việc cho nhóm

Bảo mật tối đa

 • Tích hợp Anti-Spam và Anti-Virus

 • Bảo mật MTA trên màn hình

 • Bảo mật SSL SNI

Quản trị email nhân viên

Giám sát triệt để tài khoản email nhân viên trong giao dịch với khách hàng

 • Tạo mới tài khoản nhân viên

 • Quyền sửa tài khoản

 • Quyền xóa tài khoản

 • Quyền thay đổi mật khẩu

 • Quyền tạm dừng tài khoản

 • Quyền xem thư nhân viên

 • Tạo nhóm Group nhân viên

Hơn 10.000+
doanh nghiệp tin dùng MailViet, Còn bạn thì sao?

Dùng thử ngay trong 5 ngày không cần tài khoản

Tên doanh nghiệp: demo@mailviet.vn - Password: 123456@

Đăng nhập dùng thử 5 ngày

Liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.

024.7303.8088