Hướng dẫn chia sẻ cặp tài liệu

Chia sẻ cặp tài liệu
- Click phải chuột Cặp tài liệu muốn chia sẻ -> chọn Chia sẻ thư mục


 

-Sau khi chọn chia sẻ sẽ hiện ra bảng như hình dưới

1: Email người bạn muốn chia sẻ

2: Quyền mà bạn muốn cấp cho người được bạn chia sẻ


-Sau khi hoàn tất lựa chọn click vào "Đồng ý".

Chúc các bạn thành công.

Dùng thử ngay trong 5 ngày không cần tài khoản

Tên doanh nghiệp: demo@mailviet.vn - Password: 123456@

Đăng nhập dùng thử 5 ngày

Liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.

024.7303.8088