Bỏ chia sẻ cặp tài liệu

Bỏ chia sẻ cặp tài liệu
Click phải chuột lên cặp tài liệu -> chọn Sửa các thuộc tính


 

- Tại hộp thoại Các thuộc tính thư mục, click Thu hồi tại địa chỉ muốn bỏ chia sẻ.

 


 

- Cuối cùng chọn Đồng ý

Chúc các bạn thành công.

Dùng thử ngay trong 5 ngày không cần tài khoản

Tên doanh nghiệp: demo@mailviet.vn - Password: 123456@

Đăng nhập dùng thử 5 ngày

Liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.

024.7303.8088